Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Invest

Lublin, 7-8 września 2015 r.

LUBELSKIE ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA ROZWOJU BIZNESU

Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST to inicjatywa lubelskiego samorządu dedykowana lubelskim przedsiębiorcom. Tradycyjnie wydarzenie organizowane jest od lat w Lublinie i stanowi kontynuację cyklicznych konferencji międzynarodowych, realizowanych od 7 lat równolegle przez Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Wschodnie Forum Gospodarcze LUB-INVEST ma na celu wzmocnienie wizerunku Lublina jako atrakcyjnej destynacji inwestycyjnej, miejsca, w którym spotyka się biznes Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie wydarzenia, odbywają się debaty z udziałem ekspertów z zakresu polityki międzynarodowej, makroekonomii, biznesu, zarządzania oraz współpracy transgranicznej. Wśród uczestników znajdują się polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, służb celnych i granicznych, agencji rozwoju regionalnego oraz dziennikarze zajmujący się tematyką gospodarczą. Bogaty program spotkania wypełniają prezentacje, panele, spotkania B2B oraz wizyty studyjne w najciekawszych lubelskich firmach.

Corocznie w Forum Gospodarczym LUB-INVEST bierze udział kilkadziesiąt firm z Ukrainy (z Wołynia, Lwowa, Kijowa, Równego, Tarnopola, Żytomierza, Ługańska, Doniecka). W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele branży elektromaszynowej, handlowej, spożywczej, motoryzacyjnej, logistyczno-transportowej oraz izb handlowo-przemysłowych. Uczestnicy brali udział w wizytach studyjnych w PZL-Świdnik S.A. z grupy Agusta Westland, Porcie Lotniczym Lublin S.A. w Świdniku, Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., SIPMA S.A., Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie oraz w Perła - Browarach Lubelskich S.A.

Program tegorocznego Forum będzie się koncentrował wokół możliwości inwestycyjnych Lublina jako miejsca bezpiecznego lokowania kapitału zagranicznego. Lublin jako jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast leżących na wschodniej granicy Unii Europejskiej jest atrakcyjną destynacją dla biznesu międzynarodowego, naturalną zwłaszcza dla krajów ościennych oraz państw Partnerstwa Wschodniego. Goście zagraniczni będą min. mieli możliwość zapoznania się z możliwościami relokacji firm do Lublina oraz ofertą dynamicznego rynku nieruchomości. Swoją ofertę zaprezentują lubelskie uczelnie, firmy medyczne oraz instytucje finansowe. Część programu adresowana do rodzimych przedsiębiorców będzie poświęcona praktycznym aspektom prowadzenia biznesu na rynkach Ukrainy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

Termin tegorocznego Forum został ustalony na 7-8 września.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wypełnienia formularza zgłoszeniowego!


Do Forum pozostało

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję